безпристрастност, независимост, обективност, коректност

безпристрастност
независимост
обективност
 коректност

Лабис

безпристрастност

Лабис

независимост

Лабис

обективност

Лабис

коректност

Независима
строителна лаборатория
"Лабис"

Орган за сертификация
на строителни продукти и процеси
"Лабис"

“Лабис” ЕООД е създадено през 2004 год като Орган за сертификация на строителни продукти и процеси и притежава следните актуални разрешения: