Независими и безпристранстни
оценки на строителни
продукти и процеси
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

“Лабис” ЕООД е създадено през 2004 год като Орган за сертификация на строителни продукти и процеси  и притежава следните актуални разрешения:

  • Нотификация от Европейската Комисия на ЕС с № NB 2117/4.06.2014 за сертифициране на : добавъчни материали за бетон, асфалтобетон, разтвори и др., скални материали за ж.п. и хидротехническо строителство;  продукти за защита на бетон; предварително изготвени ст.бетонни продукти от обикновен бетон; битумни смеси; битуми и битумни емулсии  геотекстили, геомрежи  и др.
  • № РОССП–08 от 15.09.2016 за продукти, които се произвеждат по български технически спецификации и по национални изисквания: бетони, бои за пътни маркировки, хидравлично свързани смеси(циментови стабилизации) и др.

Строителните продукти се оценяват по отношение на основните изисквания към строежите за якост, устойчивост, безопасност при пожар, хигиена и опазване на здравето и околната среда, безопасна експлоатация, защита от шум и икономия на енергия.

Дружеството изготвя експертизи, оценки и анализи на строителни проблеми.

Наши клиенти са водещи фирми от инфраструктурното строителство – производители на асфалтови смеси, скални материали за различни приложения, производители на бои за пътна маркировка, производители на бетон, производители на рециклирани материали и др.

Органът за сертификация „Лабис“ членува в:

  • Асоциация на Лицата за оценка на съответствието на строителни продукти
  • Български институт по стандартизация – Технически комитет 68
  • Регистрация в секторни групи SG15 и SG02 към GNB по Регламент 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
DSC_6682
DSC_6764
DSC_6870
DSC_6968
DSC_6981