РЕГИСТРИ

В регистрите, които поддържа Органът за сертификация „Лабис“са вписани издадените сертификати и данни за статуса им- валиден, временно спрян, невалиден.

Регистрите се актуализират всяко тримесечие и могат да се видят на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Звено за контакт – Регистри