УСЛУГИ

Изпитване на:

№ по редНаименование на изпитваните продуктиВид на изпитване/ характеристикаМетоди за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1234
1Асфалтови смеси. Асфалтови пластове.1.1. Обемна плътностБДС EN 12697-6
1.2. Максимална плътностБДС EN 12697-5
1.3. Съдържание на въздушни пориБДС EN 12697-8
1.4. Устойчивост по Маршал (стабилитет)БДС EN 12697-34
1.5. Условна пластичност по Маршал (протичане)БДС EN 12697-34
1.6. Коефициент „Маршал”БДС EN 12697-34
1.7. Съдържание на разтворимо свързващо веществоБДС EN 12697-1, Приложение В.1.7
1.8. Разпределение на частиците по размерБДС EN 12697-2+А1
1.9. Условна сравнителна плътностБДС EN 12697-9**
1.10. Степен на уплътнениеБДС EN 12697-9**
1.11. Огъване чрез уред „Бенкелман“БДС 15131
1.12. Дебелина на асфалтова настилкаБДС EN 12697-36, т.6.1
1.13. Неравности на повърхността на настилкатаБДС EN 13036-7
1.14. Размери на асфалтово пробно тялоБДС EN 12697-29
2Скални материали. Добавъчни материали. Скални материали за баластрова призма на жп линии.2.1. Зърнометричен съставБДС EN 933-1
2.2. Индекс за плоски зърнаБДС EN 933-3
2.3. Коефициент на форматаБДС EN 933-4
2.4. Процентно съдържание: - изцяло натрошени зърна - натрошени зърна - изцяло заоблени зърнаБДС EN 933-5
2.5. Пясъчен еквивалентБДС EN 933-8+А1
2.6. Стойност на метиленово синьоБДС EN 933-9
2.7. Съпротивление на дробимост (коефициент Лос Анжелос)БДС EN 1097-2, т.5, А.2
2.8. Дробимост при статично натоварванеБДС EN 206+А2/NA, Приложение NA.Q
2.9. Плътност в насипно състояниеБДС EN 1097-3
2.10. Съдържание на водаБДС EN 1097-5
2.11. Загуба на маса при ускорено изпитване с магнезиев сулфатБДС EN 1367-2
2.12. Абсорбция на водаБДС EN 1097-6, т.7, т.8, т.9, Приложение B, F
2.13. Плътност на зърната - привидна плътност на зърната - плътност на зърната в сухо състояние - плътност на зърната във  водонаситено-повърхностно сухо състояниеБДС EN 1097-6, т.7, т.8, т.9, Приложение А, В, F
2.14. Сцепление между добавъчен материал и битумБДС 11685 БДС EN 12697-11, т. 7
3Брашно минерално.3.1. Зърнометричен съставБДС EN 933-1
3.2. Съдържание на водаБДС EN 1097-5
3.3. Плътност на частиците на фин пълнителБДС EN 1097-7
4Битуми и битумни свързващи вещества. Полимермодифицирани битуми.4.1. ПенетрацияБДС EN 1426
4.2. Температура на омекване по метода „пръстен-топче“БДС EN 1427
4.3. Устойчивост на втвърдяване под влияние на топлина и въздух: - процент промяна на маса - процент запазена пенетрация - промяна на температурата на омекване по метод „пръстен- топче“БДС EN 12607-1
4.4. РазтворимостБДС EN 12592
4.5. Еластично възстановяване на модифицирани битумиБДС EN 13398
4.6. Стабилност при съхранение - разлика в температурата на омекване на горен и долен слой - разлика в пенетрацията на горен и долен слойБДС EN 13399
4.7. Температура на счупване по FraasБДС EN 12593
4.8. Пламна температураБДС EN ISO 2592
5Материали за запълване на пукнатини и фуги в асфалтови настилки5.1. ПенетрацияБДС EN 13880-2
5.2. Плътност при 250СБДС EN 13880-1
5.3. Проникване и възстановяване (еластичност)БДС EN 13880-3
5.4. Съпротивление на топлина : - пенетрация след съхранение при повишена температура - проникване и възстановяване (еластичност) след съхранение при повишена температураБДС EN 13880-4
6Битумни емулсии. Полимермодифицирани битумни емулсии.6.1. Външни характеристики (вид на повърхността; наличие на примеси; консистенция хомогенност; мирис)БДС EN 1425
6.2. Време на изтичане (вискозитет)БДС EN 12846-1
6.3. Остатък след пресяване на сито 0,500 mm. Остатък след пресяване на сито 0,500 mm след „n“ дни съхранение.БДС EN 1429
6.4. Полярност на частицитеБДС EN 1430
6.5. Степен на разпаданеБДС EN 13075-1
6.6. Стабилност при смесване с циментБДС EN 12848
6.7. Адхезия чрез изпитване с потапяне във водаБДС EN 13614
6.8. Съдържание на свързващо вещество (чрез дестилация)БДС EN 1431
7Смеси бетонни7.1. СляганеБДС EN 12350-2
7.2. ПлътностБДС EN 12350-6
8Бетони8.1. Якост на натискБДС EN 12390-3
8.2. Якост на опън при огъванеБДС EN 12390-5
8.3. ПлътностБДС EN 12390-7
8.4. ВодонепропускливостБДС EN 206+А2/NA (Приложение NA.N)
8.5. Дълбочина на проникване на вода под наляганеБДС EN 12390-8
8.6. Мразоустойчивост - загуба на маса - намаляване якостта на натискБДС EN 206+А2/NA (Приложение NA.О, част NA.О.1 – основен метод)
8.7. Големина на отскокаБДС EN 12504-2
9Строителни почви . Несвързани и хидравлично свързани смеси.9.1. Зърнометричен съставБДС EN 933-1 БДС EN ISO 17892-4, т.5.2
9.2. Съдържание на водаБДС EN ISO 17892-1
9.3. Обемна плътностБДС EN ISO 17892-2
9.4. Обемна плътност на място със „заместващ пясък“AASHTO T 191 Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018
9.5. Граница на протичанеAASHTO T 89 Приложение № 15 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018
9.6. Граница на източване. Показател на пластичност.AASHTO T 90 Приложение № 16 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018
9.7. Еластичен модул. Деформационни модули. Отношение между деформационните модули.БДС 15130
9.8. Максимална суха плътност и оптимално водно съдържаниеБДС 17146 БДС EN 13286-2, т.7.1, т.7.2, т.7.4, т.7.5
9.9. Калифорнийски коефициент (показател) на носимоспособност (CBR) и линейно разширение.БДС EN 13286-47
9.10. Показател за моментна носимоспособностБДС EN 13286-47

Вземане на проби/извадки от:

№ по редНаименование на продуктаМетоди за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
123
1Асфалтови смеси. Асфалтови пластове.БДС EN 12697-27
2Скални материали. Добавъчни материали. Скални материали за баластрова призма на жп линииБДС EN 932-1 БДС EN 13450
3Битуми и битумни свързващи вещества.БДС EN 58
4Смеси бетонниБДС EN 12350-1
5Несвързани и хидравлично свързани смесиБДС EN 13286-1